Läckande stuprör och trasiga fönsterbleck kan ställa till det ordentligt med skadade fasader där putsen rasar av.
Du kan också få fula och farliga frost- och fuktskador om du inte håller efter din vattenavrinning.
Vi kan hjälpa dig att se över dina avrinningssystem och alla plåtdetaljer på ditt hus eller fastighet.
Vi ger även förslag på vilka åtgärder du bör genomföra och hur du kan förbättra din befintliga tak- och fasadavvattning.
Det ska vara lite som när man häller vatten på en gås. Det ska liksom bara rinna av.