Om taket är en hjälte så är luftföroreningar, smuts, löv och skräp dess värsta fiende.
Lite som kryptonit är för Stålis kan man säga.
Skräpet sätter igen vattenavrinningen och kan göra repor i takets tätskikt som kan resultera att rosten får fäste och äter sig in i taket.
Elaka partiklar som gör att rosten får fäste i ditt tak är extra vanliga i storstäder. Stockholm är inget undantag trots att vi har relativt bra luft här.
Om du håller ditt tak rent ett par gånger om året och reparerar små begynnande rostskador så ökar takets livslängd avsevärt.
Vi kan genomföra både stora och små renoveringar av ditt tak samt måla och hålla efter det.
Hör av dig så hittar vi en lämplig lösning för dig.